Peržiūros paslauga - Informacija apie Lietuvos požeminio vandens baseinus ir pabaseinius, baseinų/pabaseinių kiekybinę ir kokybinę išteklių būklę ir kiekį.

Teritorija
Periodo pradžia
Periodo pabaiga
Dydis
Formatas URL
Publikuota 2024-05-03
Atnaujinta Neapibrėžtu periodiškumu
Publikuojamas saugykloje Ne

Modeliai

Modelių nėra.

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai