Nurodomi tarpsisteminiai pralaidumai (iš Lietuvos į Kaliningradą kryptimi) prekybai dienos eigoje. Valandiniai duomenys.
Paskirstytas (užrezervuotas) pralaidumas (angl. Already Allocated Capacity (AAC)).
Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

Teritorija LT
Periodo pradžia 2023-01-01
Periodo pabaiga 2024-07-15
Dydis
Formatas JSON
Publikuota 2024-07-04
Atnaujinta 2024-07-15
Publikuojamas saugykloje Ne

Modeliai

Modelių nėra.

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai