Keitimų žurnalas

Galiojančios versijos nėra.

Modeliai

Subjektas open
Pateikiama informacija apie dauginamąją medžiagą tiekiančius ūkio subjektus (vardas, pavardė/ pavadinimas, tiekiamos augalų grupės, veiklos rūšys, dauginamosios medžiagos pažymėjimo numeris, įsakymo data)
2,0
(rengiama)

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai