Keitimų žurnalas

Galiojančios versijos nėra.

Modeliai

S3R0450M30802206 open
Materialinis ir socialinis nepriteklius (pagal amžių, lytį, nepriteklių)
4,0
(rengiama)
S3R0450M3080371 open
Materialinis ir socialinis nepriteklius (pagal išsilavinimo lygį ir nepriteklių)
4,0
(rengiama)
S3R0450M3080372 open
Materialinis ir socialinis nepriteklius (pagal amžių, nepriteklių, gimimo šalį)
4,0
(rengiama)
S3R0450M3080373 open
Materialinis ir socialinis nepriteklius (pagal amžių, nepriteklį, pilietybę)
4,0
(rengiama)
S3R0450M3080374 open
Materialinis ir socialinis nepriteklius (pagal nepriteklių ir aktyvumo statusą)
4,0
(rengiama)

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai