Atsisiųsti

Filtras:

Rodoma 22 objektai iš 22

_id
integer
string
ce841d00 1 Piniginių lėšų išieškojimas
51fc0503 2 Dėl išlaikymo išieškojimo
f01ae9cd 3 Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo
3d5d9d07 4 Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
2f249071 5 Dėl daiktų perdavimo išieškotojui
8296a87d 6 Dėl vaiko perdavimo
f0db4280 7 Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų
80fedc1c 8 Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas
ba9797b2 9 Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo
abc1ad93 10 Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu
05977483 11 Dėl turto konfiskavimo vykdymo
1eb31176 12 Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė
798b94dc 13 Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo
461fdb29 14 Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo
8f10f3b3 15 Priverstinis skolos išieškojimas pagal hipoteką (įkeitimą)
714d8aa9 16 Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje
2eef2496 17 Administracinio teisės pažeidimų kodekso bauda
09553cfa 18 Darbo užmokestis
6e70e9ce 19 Kriminalinė bauda
8d455a5d 20 Žala dėl suluošinimo ar maitintojo netekimo
520b4177 21 Bendravimo su vaiku tvarka
aacfb276 22 Civilinio proceso kodekso bauda