Informacija apie PSDF išlaidas už LR apdraustiesiems kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, Šveicarijos Konfederacijoje ir Jungtinėje Karalystėje suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 nuostatas

Teritorija
Periodo pradžia 2022-01-01
Periodo pabaiga
Dydis
Formatas API
Publikuota 2023-06-02
Atnaujinta 2023-09-18
Publikuojamas saugykloje Ne

Modeliai

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai