Keitimų žurnalas

Galiojančios versijos nėra.

Modeliai

FluorDujos open
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų duomenys
3,0
(rengiama)

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai