GyvenamojiVietove gyv_kodas open 3,6 (rengiama)

Duomenų laukai

gyv_kodas integer open

Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas

4
(rengiama)
tipas string open

Gyvenamosios vietovės tipas (miestas, miestelis, kaimas, viensėdis ir pan.)

3
(rengiama)
tipo_santrumpa string open

Gyvenamosios vietovės tipo trumpinys

3
(rengiama)
pavadinimas_k string open

Gyvenamosios vietovės pavadinimas (kilmininko linksnyje)

3
(rengiama)
pavadinimas string open

Gyvenamosios vietovės pavadinimas (vardininko linksnyje)

3
(rengiama)
seniunija ref model: Seniunija open

Seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, identifikavimo kodas

4
(rengiama)
savivaldybe ref model: Savivaldybe open

Savivaldybės, kurios teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, identifikavimo kodas

4
(rengiama)
gyv_nuo date ref: D open

Objekto įregistravimo data

4
(rengiama)

Gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys iš Lietuvos Respublikos adresų registro (Lietuvos Respublikos administracinius vienetus - gyvenamąsias vietoves apibūdinantys duomenys).

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai