Aprašymas

Duomenų rinkinio peržiūros: 190

Organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai registruojami vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Pateikus įrenginio registracijos duomenis (Taisyklių 6 priede nurodytą informaciją), įrenginys įrašomas į Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašą. Už įrenginio įregistravimą privaloma sumokėti valstybės rinkliavą. Sąraše pateikiami įregistruotų, patikslintų, išregistruotų įrenginių registracijos duomenys: veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas ir juridinio asmens kodas; organinius tirpiklius naudojančio įrenginio pavadinimas ir adresas; veiklos rūšis pagal Taisyklių 2 priedą; data (įregistravimo, tikslinimo, išregistravimo); organinio tirpiklio suvartojimo riba; išmetamų LOJ kiekio monitoringo reikalavimai; Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo/rašto data, numeris. Organinių tirpiklius naudojančių įreginių registracijos duomenys yra suskirstyti pagal Lietuvos regionus.

Naudotojų įvertinimas Dar nevertinta
Brandos lygis 4
Laikotarpis 2014-01-01
Atnaujinama Kasmet
Kategorijos Chemijos pramonė
Būsena Atvertas
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Rinkinio struktūra

Atsisiųsti Peržiūrėti

Organizacija

Aplinkos apsaugos agentūra

El. paštas

aaa@aaa.am.lt

Telefonas

870662008

Tinklalapis

http://www.gamta.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Duomenų šaltiniai

Versija Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
1 Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas 2014-01-01 API 2022-10-24 2022-10-26 Atidaryti

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai

Duomenų rinkinys neatitinka lūkesčių?