Publication date: 11/09/2023 8:19 a.m.

Autorius: Julius Belickas

Open Source Observatory (OSOR) paskelbė straipsnį (https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/lithuanian-open-data-portal) apie Lietuvos atvirų duomenų portalo beta versijos įdigimą, kuris yra grįstas atviro kodo produktų panaudojimu. 

OSOR siekia tapti patikima laboratorija, teikiančia FOSS (Full Option Science System) kompetenciją ir informaciją, taip pat tarnaujančia kaip tarpinė priemonė jungiant Europos viešojo administravimo institucijas su kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis. Siekdama šio tikslo, OSOR remia dinamišką bendruomenę ir skatina naudoti nemokamą ir atvirojo kodo programinę įrangą.